ΧΡΗΣΗΣ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Ε. " ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ" ΤΗΣ 31/12/2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 

ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Ε. " ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ" ΤΗΣ 31/12/2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 

ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Ε. " ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ" ΤΗΣ 31/12/2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣΑ.Ε. " ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ" ΤΗΣ 31/12/2014 σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο.

 

ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Ε. " ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ" ΤΗΣ 31/12/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣΑ.Ε. " ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ" ΤΗΣ 31/12/2013 σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο.

 

ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣΑ.Ε. " ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ" ΤΗΣ 31/12/2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣΑ.Ε. " ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ" ΤΗΣ 31/12/2012 σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο.