ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. παρέχει μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας. Έχουμε μια πλήρη ιατρική μονάδα ιατρικής περίθαλψης και όλα τα δωμάτια μας είναι προσωπικά.Έχουμε πλήρη διαγνωστική μονάδα συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών εξετάσεων.