Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. προσφέρει υπηρεσίες εργαστηρίου 24 ώρες την ημέρα σε ασθενείς όλων των ηλικιών. Οι λειτουργίες του εργαστηρίου μαζί με το ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικές υπηρεσίες και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες παρέχουν ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες σε όλη την κλινική.Το κλινικό εργαστήριο μας αποτελείται από μια επίλεκτη ομάδα που έχει αξιολογηθεί και έχει διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνο με τα πρότυπα διαπίστευσης και σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην εξασφάλιση της ποιότητας περίθαλψης των ασθενών.